juuni 30, 2008

AMEERIKA SÕJAVÄELASTE BAASIDE (KOSMOSE KILBI) VASTU PROTEST EUROOPAS - ДЕМОНСТРАЦИИ ПРОТЕСТА ВО ВСЕЙ ЕВРОПЕ ПРОТИВ АМЕРИКАНСКИХ "ОБОРОННЫХ" БАЗ

Estonian text is below / eestikeelne tekst on all


ДЕМОНСТРАЦИИ ПРОТЕСТА ВО ВСЕЙ ЕВРОПЕ ПРОТИВ АМЕРИКАНСКИХ "ОБОРОННЫХ" БАЗ (космического щита) В ЧЕХИИ
Cообщение прессе 26/06/2008 от организации "EUROPE FOR PEACE" (Eвропа за мир)


8 и 9 июля Государственный Секретарь США Condoleeza Rice будет находиться в Праге для подписания договора о стрoительстве американских военных баз с правительством Чехии, несмотря на то, что 70% населения не согласно.


26 июня по всей Европе прошли демонстрации протеста перед посольствами и консульствами.
1 июля - Европейский день демонстаций протеста перед правительством собственной страны
4 июля - День независимости, по всей Европе объявлен день демонстаций протеста перед посольствами и консульствами Америки под общим лозунгом:
"МЫ ТОЖЕ ХОТИМ БЫТь НЕЗАВИСИМЫМИ ОТ США!"

"Наш протест - это мирный протест", - уточняет Джоpджио Шултце - уполномоченный европейский представитель организации "Новый гуманизм". "План США разместить новые военно-защитные базы в самом сердце Европы, в Чехии и Польше, развязывает мрачную угорозу новой холодной войны и бешеной гонки вооружений. Военные базы называются защитными, однако на самом деле они представляют собой систему атаки и нападения на другие страны, и являются первым шагом для контроля и милитаризации воздушного пространства и космоса".
Организация "Европа за мир" начала кампанию "Европа говорит нет Космическому щиту" в апреле 2008 года, начав сбор подписей под петицией он-лайн с требованием к правительству Чехии провести референдум по вопросу установки новых военных американских баз в стране, так как примерно 70% населения не согласно с их установкой.
Петицию подписали 130.000 человек - 98.000 граждан Чехии и 32.000 граждан других стран мира. Подписать петицию можно на:
www.nonviolenza.net .
Информация: Franca Banti - cell. (0039) 3357792718 - mail:
banti@pressenza.or
g (на итальянском или английском)
www.pressenza.org


* * *

AMEERIKA SÕJAVÄELASTE BAASIDE (KOSMOSE KILBI) VASTU PROTEST EUROOPAS
Organizatsiooni "EUROPE FOR PEACE" pressile teade 26/06/2008


8 ja 9 juulil USA Riigi Sekretaar Condoleeza Rice tuleb Pragasse et Tsehhia valitsusega sõjaväelaste baaside ehitamise lepingu alla kirjutada, sõltumatu et 70% tsehhia kodanikuid pole sellega nõus.

26 juunil Euroopas on olnud organiseeritud protesti demonstratsioonid saatkonnade ja konsulaadide ees.
1 juulil tehakse protesti demonstreatsioonid oma valitsuse ees kõikides Euroopa riigides.
4 juulil on iseseisvuse päev, ongi see Euroopas Ameerika baaside vastu demonstatsioonide päev, demonstratsioonide tehakse Ameerika saatkonnade ja konsolaadide ees. Ühine juhtmõte ning loosun on:
"KA MEIE TAHAME USA-st SOLTUMATUD OLLA!"

"Meie protest on rahulik protest", - seletab Giorgio Schultze, organizatsiooni "Uus Humanism" esindaja. "USA plaanid uuede sõjaväelaste baaside Tsehhiasse ja Poolasse (Euroopa südamesse) ehitada provotseerivad uut külma sõda ja hullameelset relvastumist. Need baasid nimetatakse kaitsebaasideks, vaid tõeliselt need on ründamise ja atakki baasid, mis on ka esimene samm kosmosi ja õhuruumi kontrolliks ja militaariseerimiseks".
Organizatsioon "Europe for peace" hakkas kampaania "Euoopa ütleb ei Kosmose kilbile" 2008 aasta aprillis – Tsehhia valitsusele petitisiooniga, mis referendumi taotleb (nähes et umbes 70% tsehhia kodanikuid ei soovi ameerika baase oma maal). Petitsiooni on alla kirjutanud juba 130.000 inimest – 98.000 tsehhia kodanikuid ja 32.000 teiste maaade kodanikuid. Petitsiooni võib alla kirjutada lingil:
www.nonviolenza.net .
Informatsioon: Franca Banti - tel.: (0039) 3357792718 - mail:
banti@pressenza.org (itaalia või inglise keeles).
www.pressenza.org

4 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Mis riik on tsehhia?

Helga Nukk ütles ...

Vene keeles see on Чехия, endine Чехословакия. Inglise keeles see on Czeck Republic endine Czechoslovakian Republic.

Mu eesti-vene sònastik ei sisalda selle riigi tòlgimist, olen improviseerinud ;-).

Kui Teie teate selle riigi òige nime ja mulle seda teatage oleks Teile vàga tànulik.

Anonüümne ütles ...

Jah, ilmselt nii see on

Anonüümne ütles ...

Какая познавательная статья получилась! Респект автору! :)