mai 19, 2008

Presidendi Kantseleist vastus / Ответ из Канцелярии Президента

VABARIIGI KANTSELEI DIREKTOR ON NÕUS ET PRESIDENT KASUTAB ROOTSI RAHVAVÄRVIDES LIPSU / ДИРЕКТОР КАНЦЕЛЯРИИ ПРЕЗИДЕНТА СОГЛАСЕН С ГАЛСТУКОМ ПРЕЗИДЕНТА В ЦВЕТАХ НАЦИОНАЛьНОГО ШВЕДСКОГО ФЛАГА


3/04/2008 sain Hr. Rainer Saks - Vabariigi Presidendi Kantselei direktorilt kirja et on mu kirjale Presidendile 7/03/2008-st Presidenti lipsu kűsimusel vastuseks:

Pr Helga Nukk
03.04.2008 nr 2.6-6/1128-2

Lugupeetav proua Nukk
Riigipea kaelasidemete hulgas on erinevates värvikombinatsioonides lipse, millest ükski ei ole mõeldud sümboliseerima mõne riigi või organisatsiooni tunnusvärve.
Lugupidamisega
Rainer Saks
Vabariigi Presidendi Kantselei direktor


Riigi rahvusvahelisel tasemel esindada on űks Presidendi kohustusest. Kui Eesti President ilmub Rootsi rahvavärvides lipsus – see tekitab arusaamatust ning piinlikkust teiste rahvade esindajatel, kes seovad Rootsi rahva värvid Rootsiga, mitte Eestiga. On teada, et Eesti President on sündinud Rootsis ning Rootsi on tema kodumaa. Arusaamine ja piinlikkus muutuvad ironiiaks ja mõnitamiseks Eesti rahva ja Eesti Valitsuse üle.
Juba negatiivne Eesti image sai veel negatiivseks.
H.ra Rainer Saks peaks seletada kõigile maailmale, et Eesti Presidendi jaoks Rootsi rahvavärvid pole Rootsi tunnusvärvid, aga lihtsalt dekoratiivsed elementid, et President ei omanda selget mõistmist Presidendi rolli tähtsusest ning ei tunnista rahvusvahelist sümboolikat.
Võib-olla oleks hea, et Valitsus annaks Presidendile eestkostjat, et Presidenti aidata, tähelepanu pöörades, et President on juba külvanud rahvusvahelist vihnavaenu eesti- ja venekeelerääkijatele vahele, solvanud venekeelerääkijaid ja mitte kunagi vabadust rahvalt palunud…


***

3/04/2008 я мне пришло письмо Директора Канцелярии Президента Эстонии Г.на Райнера Сакса:
(перевод)

Pr Helga Nukk
helga.nukk@gmail.com
03.04.2008 nr 2.6-6/1128-2

В число галстуков (дословно "нашейных повязок") главы государства входят галстуки различных цветовых комбинаций, из которых ни один не задуман символизиривать опознавательные цвета каких-либо государств или организаций.

Lugupidamisega
Rainer Saks
Vabariigi Presidendi Kantselei direktor

Одна из ролей Президента - представлять страну на интернациональном уровне. Когда Президент Эстонии появляется на международной арене с галстуком в цветах национального шведского флага - это вызывает недоумение и замешательство у представителей других народов, у которых национальные шведские цвета чётко связываются со Швецией, а не с Эстонией. Всем также известно, что Президент Эстонии родился в Швеции и что Швеция его родина. Недоумение и замешательство превращаются в издевательские насмешки над всеми гражданами Эстонии и над её правительством.
И так остро негативный имидж Эстонии обогатился очередными деталями.
Г.н Раинер Сакс мог бы официально пояснить на интернациональном уровне, что для Президента Эстонии национальные цвета Швеции не являются "опознавательным цветом" Швеции, а просто "украшающим элементом" и что Президент не имеет ясного представления о важности роли Президента и не признаёт общепринятой интернациональной символики.

Может-быть правительству есть смысл подумать о специальном опекуне – помошнике для Президента, принимая во внимание высказывания провоцирующие национальную рознь и ненависть со стороны Президента, оскорбления русскоговорящих, полное отсутствие извинений перед страной и народом...

1 kommentaar:

Ivan ütles ...

Vaene riigiametnik, kes peab sellistele kirjadele vastama :)