august 28, 2008

SOTSIAAL MINISTEERIUM EI TAHA VAKTSIINI “GARDASIL” KOHTA SELETUSI ANDA - МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛьНЫХ ДЕЛ НЕ ХОЧЕТ ПОЯСНИТь СИТУАЦИЮ С ВАКЦИНОЙ "ГАРДАЗИЛ"

Venekeelne tekst on all / текст на русском находится ниже

Siin all on Sotsiaal Ministeeriumi vastus Martin Kadai allkirjaga, mis sisaldab solvanguid mu intellektuaalstele võimetele ja loobumine selgedele küsimustele vastata, ja mu uus teabenõue Martin Kadaile. On väga kahju näha et Ministeerium ei taha seletusi teha, ja see tõestab et valitsusel on midagi peita – pole "läbipaistvust" / "glasnost" / "transparentsust".
Venekeelse osa puudus vastuses tõestab diskriminatsiooni, segregatsiooni ja apartheidi poliitika venekeelerääkijate poole – tervise küsimused on tähtsad kõigile elanikele.


Lugupeetud Helga Nukk!
Meil ei ole võimalik teie avaldustele põhjalikult reageerida, kuna meie hinnangul ei ole teie kirjade puhul tegu teabenõude ega selgitustaotlusega.
Teie kirjad koosnevad suures osas süüdistustest, spekulatsioonidest, eelarvamustest ja isiklikest veendumustest ning seda samuti Sotsiaalministeeriumi ja Ravimiameti ning nende tegemiste aadressil. Jätame endale õiguse nendele mitte reageerida, sest Sotsiaalministeerium ja tema allasutused lähtuvad oma tegemistes rahvusvahelistest regulatsioonidest, Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi seadustest, muudest siduvatest õigusaktidest ning heast tavast. Juhul kui teil on tekkinud kahtlus Sotsiaalministeeriumi või mõne tema allasutuse tegemiste seaduslikkuses, on teil alati õigus pöörduda vastavasisulise avaldusega õiguskaitseorganite poole. Mis puudutab teie poolt varem juba esitatud selgitustaotlusi inimese papilloomiviiruse vastase vaktsiiniga (Gradasil) seonduvalt, siis on Ravimiamet sellele juba algselt täiel määral reageerinud ning midagi täiendavat meil lisada ei ole.
Sooviga kuulata ära teile konkreetselt muret pakkuvad küsimused ja omaltpoolt jagama selgitusi, oleme endiselt valmis korraldama kohtumise juba eelnevalt pakutud ajal ning kohas koos Ravimiameti esindajaga.
˜˜˜˜
Lugupidamisega,
Martin Kadai
Rahvatervise osakond
Peaspetsialist
martin.kadai@sm.ee
6 269 124

Lugupeetud Hr. Martin Kadai!
Teie vastus on saabunud suure hilinimisega Gmail’i paha teenistuse tõttu, see pärast olen tutvunud Teie vastusega ainult augustis.
Teie olete kinrjutanud Teie kirjas: "Teie kirjad koosnevad suures osas süüdistustest, spekulatsioonidest, eelarvamustest ja isiklikest veendumustest ning seda samuti Sotsiaalministeeriumi ja Ravimiameti ning nende tegemiste aadressil".
Taotlen seega loetleda üles:
- süüdistused,
- spekulatsioonid,
- eelarvamustest,
- isiklikud veendumused
et Teie arvates on oleks mu informatsioonitaotluses. See on arusaadav teabenõue.
Tuletan Teile meelde, et Avaliku teabe seaduse § 18 lg 1 teabenõue täidetakse viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul.

Kordan veel kord et Teie Ministeeriumile ja Eesti rahvastele on oleks palju kasulikum tealdastega kohtumine ja avalik vastus tehtud küsimustele, kui minuga mõttetu kohtumine – Te võite kirjutada mulle kõik mida soovite ütelda.
Lugupidamisega,
Helga Nukk

Господин Мартин Кадай в роли представителя от Министерства Социальных дел отказался прояснить ситуацию с вакциной, более того, этот господин позволил себе оскорбления моих умственных способностей и личного достоинства. Как можно понять, Министерству есть что скрывать - поэтому оно и отказтвается отвечать на чётко поставленные вопросы.
Отсутствие приложения с переводом на русский язык ешё раз демонстрирует отстутствие уважение к русскоговоряшим жителям Эстонии и политику дискриминации, сегрегации и апартеида.
В своём послании госп. Кадай обвиняет меня в "обвинениях, слекуляции, предрассудках и личных убеждениях", в моём запросе я попросила этого господина привести доказательства этих голословных утверждений. На этот раз я не сделала подробный перевод из-за нехватки времени и так как не уверена в том, что госп. Кадай даст вразумительный и достойный ответ.

4 kommentaari:

Pilland ütles ...

Your report is very interesting indeed. I invite You to see a great collection of views of borders (riigipiirid) in my Italian-Estonian site http://www.pillandia.blogspot.com
Best wishes from Italy!

Anonüümne ütles ...

oppinud

Anonüümne ütles ...

Какая интересная статья получилась! Молодцом автор! :)

Anonüümne ütles ...

hea algus