märts 19, 2008

Vaktsiin: Sotsiaal Ministeeriumi vastus ja 3. avalik kiri Ministeeriumile / Вакцина: ответ из Министерства Социальных дел и третье открытое письмо


VAKTSIIN GARDASIL: KOLMAS AVALIK KIRI SOTSIAAL MINISTEERIUMILE
(Tekst venekeeles on all / Русский текст следует ниже)

Hr. Martin Kadai’le (Martin.Kadai@sm.ee)
Sotsiaal Ministeeriuli Ministrile Pr. Maret Maripuu (
Maret.Maripuu@sm.ee)

Tutvustamiseks:
Ravimiameti osakonna Juhatajale Pr. Katrin Kiisk (Katrin.Kiisk@ravimiamet.ee)
Ravimi Departamendi Direktorile Pr. Kristin Raudsepp
(info@ravimiamet.ee)

Kantslerile Hr. Riho Tapfer (
Riho.Tapfer@sm.ee)
Terviseala Asekantslerile Hr. Ivi Normet (
Ivi.Normet@sm.ee)
Tervishoiupoliitika Juhile Pr. Heli Paluste (
Heli.Paluste@sm.ee)
Oigusala juhile Pr. Juta Saarevet (
Juta.Saarevet@sm.ee)
Tervishoiu Departamendi Direktorile Nr. Ullar Kaljumae (
info@tervishoiuamet.ee)
Tervisehoiu Imspektsiooni Direktorile Pr. Tiiu Aro (
kesk@tervisekaitse.ee)
Riirgikogusse (
riigikogu@riigikogu.ee)
Mass-mediale


Mu avalikud kirjad 27/01/2008 ja 3/03/2008

Teie vastus 3/03/2008 (Hr. Martin Kadai):

Lugupeetud Helga Nukk!
Sotsiaalministeerium ühtib Ravimiameti ravimite osakonna juhataja pr Katrin Kiisk poolt 20.02.08 Teile saadetud selgitustega (kajastatud ka Teie blogis:
http://helganukk.blogspot.com/) ning midagi täiendaval meil lisada ei ole.
Lugupidamisega,
Martin Kadai
Sotsiaalministeerium

Ludupeetud Hr. Martin Kadai,

Sain Teie vastust Sootsiaal Ministeeriumi poolt. Kahjuks, ei ole selge kes Teie ametilt olete.
Eesti Ravimiameti 20/02/2008 kiri demonsteerib et Ravimiameti veebilehel on ebatäpne, ebatäielik ja, võib öelda, võlts informatsioon vaktisiini Gardasil kohta, sellest kirjast selgusid uusi probleeme. Teie Ministeeriumi kohustus on sellede probleemidega tegeleda.

On selgunud et Eestis ei kontrollita Euroopa Ravimiameti otsusi. On teada et paljud Euroopa riigid keelavad ohtliku preparaate müük, isegi kui Euroopa Ravimiamet on nende jaoks müügiloa välja antud. Näiteks preparaat nimetatud Nimesulid (müügil alljärgnevate nimedega: Aulin®, Ainex®, Donulide®, Eskaflam®, Heugan®, Mesulid®, Nexen®, Nimed®, Nimedex®, Nisulid®, Scaflam®, Scaflan®, Sulidene®, Algimesil, Antalgo, Areuma, Dimesul, Domes, Efridol, Eudolene, Fansulide, Flolid, Isodol, Ledolid, Ledoren, Nerelid, Nide, Nimenol, Nims, Noxalide, Resulin, Solving, Sulidamor, Fansidol, Sulide, Idealid, Delfos, Domes, Noalgos, Algolider, Aulin, Fansidol, Mesulid, Nimesil, Remov, Migraless, Edemax, Mesulid Fast, Nimedex) on keelatud Soomes, Iirimaal ja Spaanias, Itaalias müük on rangesti piiratud - aga Euroopa Ravimiameti jaoks selle preparaadi kasu/kahjud suhe on positiivne.

"Valdecoxib" ja "Rofecoxib" (üldse "coxib" grupp) on juba keelatud Ameerikas ja mõne Euroopa riikides, vaid Euroopa Ravimiameti jaoks need on veel head preparaadid.

Vaktsiin "Morupar" (kasutatud imikute jaoks) on keelatud Itaalias, sest et demonstreeris väga ohtlikuna olema.

Euroopa Ravimiamet minevikus andis müügiluba vaktsiinile "Hexavac " , vaid on seda juba keelanud, pärast kui vaktsiin on suurt kahju lastele teinud.

On tulemas uued scandaalid preparaadidega Diclofenac, Ibuprofene, Naprossene (http://www.medilearn.it/elenco/index.php?OP=2&L=n&WP=1&WORD=Naprossene,

Euroopa Ravimiamet ei ole kindel ja tõsine amet, ei ole usaldustväärne, selle ameti tegevusega on nähtavasti olemas suuri probleeme.

Rootsi Ravimiamet on selgesti avaldas et vaktsiin Gardasil on ohtlik tervisele ja võib tuua riigile tervisekulude suurendamiseks. Siin on ka lingid:
http://www.laleva.org/eng/2008/02/swedish_medical_agency_hpv_vaccine_may_create_new_health_risks_add_costs.html
Swedish Medical Agency: HPV vaccine may create new health risks, add costs
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=738201 (Rootsi keeles).

Siin tõuseb küsimus: miks eesti Ravimiamet ei tahtnud vaktsiini dokumente kontrollida ja analüüserida nagu seda Rootsi Ravimiamet teinud?

Euroopa Ravimiameti dokumentidest ongi selgesti näha et vaktsiini geenitoksiinsust ja kantserogeensus ei ole olnud uuritud (leheküljed 8 ja 9) ja et uurimised oli tehtud ilma sõltumatu teadlaste kontrollita (ei teada kui uurimiste resultaadid on võltsitud või mitte, andmete alusel ei ole võimlaik katsealuste reaalse tervisiku seisundi kontrollida, ei hinnatakse Ameerikas registreeritud surmajuhtumeid ja kõrvaltoimeid):
Lisan veel teised lingid vaktsiini ohtlikuse kohta:
http://content.nejm.org/cgi/content/full/356/19/1991 (THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE HPV Vaccination — More Answers, More Questions George F. Sawaya, M.D., and Karen Smith-McCune, M.D., Ph.D.)

http://pub.ucsf.edu/fyi/daily/2007/05/11.php (University of San Francisco)
http://pub.ucsf.edu/fyi/fyi_summary.php?submit=submit&story_id=1407 ( Two doctors at the University of CA San Francisco are warning against the use of Gardasil, a vaccine against the HPV virus that causes cervical cancer, until further testing is done).

http://pub.ucsf.edu/fyi/fyi_summary.php?submit=submit&story_id=1408
Scientists Want More Studies on FDA Approved HPV Vaccine (A new report in the New England Journal of Medicine discusses the effectiveness of the controversial HPV vaccine Gardasil. Two doctors from the University of California, San Francisco called the benefits of the vaccine modest).
Teie Ministeerumi kohustus on kodaniku tervise kaitsta.
Meditsiini preparaatidega on Eestis suur probleem, vaktsiin on ainult jäämäe tipp.

Kui Teie Ministeerium lubab ohtliku preparaate pensionääride jaoks müüa, seda võib aru veel saada (riigile on heaks et vanad surevad kiiremini – nii nendele pensiooni ei ole vaja maksta), vaid ei ole võimalik mõista, kui Valitsus tahab last hävitada. Lapsed on ju iga riiki tulevik.
Ohtlikud ravimid lähevad kõigile: kehvadele ja rikkadele, eestlastele ja mitteestlastele, eestikeelerääkivatele ja vene ja muukeele rääkivatele, kodanikutele ja mittekodanilutele. Selle vastu ei ole teist kaitset kui hea Sotsiaal Ministeeriumi töö.

Ei ole absoluutselt hea et lihtsad kodanikud Sotsiaal Ministeerilumi vead näevad ja Sotsiaal Ministeerium nagu ei eksisteeriks. Sotsiaal Ministeerilumi ametnikud saavad ju palka et oma töö ausalt teha.
Tänapäeval, kui Sotsiaal Ministeeriumi ja Ravimiameti Eestis äkki suletakse, kodanikute jaoks ei muutu mitte midagi.

Teie puuduste tõttu saab Eesti ohjeldamatu ja kartliku riigiks.

Nagu aus kodanik, kutsun Teid oma kohustusi täita hakata ja kodaniku tervise kaitsmisega tegeleda, esimeseks Ravimiameti veebilehele õige (ausa) informatsiooni kõikide praparaate kohta panemas, teiseks teadlaste kommisiooni ja keemilise laboratooriumi meditsiini preparati koostise kontrolli jaoks ja preparaatide uurimiseks loomas, kolmandaks kõike ohtlikku ja ebapiisavalt uuritud preparaate müük keelamas.

Ootan ka selget vastust mu eelmisele kirjale.

Lugupidamisega,
Helga Nukk
***

ВАКЦИНА GARDASIL: ТРЕТьЕ ОТКРЫТОЕ ПИСьМО МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛьНЫХ ДЕЛ

Г.ну Мартин Кадай (Martin.Kadai@sm.ee)
Министру Социальных дел Г.же Марет Марипуу (
Maret.Maripuu@sm.ee)

Для ознакомления:
(указано в эстонском тексте)

Мои открытые письма 27/01/2008 и 3/03/2008
Ваш ответ 3/03/2008 (подписанный Г.ном Мартином Кадай):

Lugupeetud Helga Nukk!
Sotsiaalministeerium ühtib Ravimiameti ravimite osakonna juhataja pr Katrin Kiisk poolt 20.02.08 Teile saadetud selgitustega (kajastatud ka Teie blogis:
http://helganukk.blogspot.com ) ning midagi täiendaval meil lisada ei ole.
Lugupidamisega,
Martin Kadai
Sotsiaalministeerium

Уважемая Хельга Нукк!
Министерстрво социальных дел присоединяется к ответу и к объяснениям руководителя Фармакологического Департамента Г.жи Катрин Кииск отправленного 20/02/2008 (опубликованном на Вашем блоге
http://helganukk.blogspot.com), и ничего к этому мы добавить не можем.
С уважением,
Мартин Кадай
Министерство Социальных дел


Уважаемый Г.н Мартин Кадай,

Получен Ваш ответ, представленный со стoроны Министерства Социальных дел. К сожаленую абсолютно не понятно кто Вы и какую должность Вы занимаете.

Письмо Фармакологического Департамента от 20/02/2008 показало, что на саите этого Департамента опубликована неточная, неполная, и можно сказать, фальшивая информция о вакцине Gardasil. Более того, письмо показало и другие тяжкие проблемы. Долг Вашего Министерства заняться конкретным разрешением этих проблем.

Обнаружилось, что в Эстонии не контролируются решения Европейского Фармакологического Департамента. Всем прекрасно известно, что многие Европейские страны запрещают пèродажу опасных препаратов даже когда Европейский Фармакологический Департамент выдаёт разрешение на их продажу.

Например, препарат именуемый Nimesulid (в продаже под названиями Aulin®, Ainex®, Donulide®, Eskaflam®, Heugan®, Mesulid®, Nexen®, Nimed®, Nimedex®, Nisulid®, Scaflam®, Scaflan®, Sulidene®, Algimesil, Antalgo, Areuma, Dimesul, Domes, Efridol, Eudolene, Fansulide, Flolid, Isodol, Ledolid, Ledoren, Nerelid, Nide, Nimenol, Nims, Noxalide, Resulin, Solving, Sulidamor, Fansidol, Sulide, Idealid, Delfos, Domes, Noalgos, Algolider, Aulin, Fansidol, Mesulid, Nimesil, Remov, Migraless, Edemax, Mesulid Fast, Nimedex) запрещён в Финландии, Ирландии и Испании, в Италии его продажа и применение строго ограничены.

“Valdecoxib”и “Rofecoxib” (в общем группа “coxib”) уже запрещены в Америке и в некоторых странах Европы, однако Европейский Фармакологический Департамент считает этот препарат хорошим.

Вакцина “Morupar” для новорожденных уже запрещена в Италии, после обнаружения её опасных побочных эффектов.

В прошлом Европейский Фармакологический Департамент дал разрешение на продажу вакцины “Hexavac “, однако сегодня она уже запрещена, лишь после того как нанесла огромный вред здоровью детей.

На подходе новые скандалы с препаратами Diclofenac, Ibuprofene, Naprossene (http://www.medilearn.it/elenco/index.php?OP=2&L=n&WP=1&WORD=Naprossene, http://www.dica33.it/argomenti/farmacologia/farmacovigilanza/farmacovigilanza12.asp ).

Европейский Фарамкологический Департамент - это несерьёзная и ненадёжная организация, учреждение не заслуживающее доверия, в деятельности которого постоянно возникают проблемы.


Фарамкологический Департамент Швеции заявил, что вакцина Gardasil опасна для здоровья и можетр привести к увеличению расходов на поддержание общественного здоровья. Вот линки:
http://www.laleva.org/eng/2008/02/swedish_medical_agency_hpv_vaccine_may_create_new_health_risks_add_costs.html
Swedish Medical Agency: HPV vaccine may create new health risks, add costs,
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=738201 (на шведском).

Возникает сам-собой вопрос: почему же эстонский Фармакологический Департамент не проверил документы приложенные к вакцине, так как это сделал шведский Фармакологический Департамент?


В документа Еврипейского ФАрмакологического Департамента ясно указывается, что вакцина не проверена на генотоксичность и на канцерогенность:
(http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/gardasil/070306en6.pdf).

Вот ещё линки с описанием опасности вакцины:

http://content.nejm.org/cgi/content/full/356/19/1991 (THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE HPV Vaccination — More Answers, More Questions George F. Sawaya, M.D., and Karen Smith-McCune, M.D., Ph.D.)
http://pub.ucsf.edu/fyi/daily/2007/05/11.php (University of San Francisco)

http://pub.ucsf.edu/fyi/fyi_summary.php?submit=submit&story_id=1407
( Two doctors at the University of CA San Francisco are warning against the use of Gardasil, a vaccine against the HPV virus that causes cervical cancer, until further testing is done).


http://pub.ucsf.edu/fyi/fyi_summary.php?submit=submit&story_id=1408
Scientists Want More Studies on FDA Approved HPV Vaccine (A new report in the New England Journal of Medicine discusses the effectiveness of the controversial HPV vaccine Gardasil. Two doctors from the University of California, San Francisco called the benefits of the vaccine modest).


UCSF Wants More Studies on HPV Vaccine


В Англии решили, что реклама вакцины фальшивая и обманная:
http://www.mhra.gov.uk/Howweregulate/Medicines/Advertisingofmedicines/Advertisinginvestigations/CON2031483.

В обязанности Вашего Министерства входит забота о защите здоровье населения.

Вакцина против рака - это лищь вершина айсберга всех проблем Эстонии с медицинскими препаратами.

Когда Ваше Министерство посволяет продажу опасных препаратов для пенсионеров, это можно ещё понять (государству выгодна смерть стариков и пенсионеров - таким образом не надо им больше выплачивать пенсию), однако абсолютно невозможно понять почему-же правительство хочет нанести вред детям. Дети - это-же будущее государства...

Опасные лекарства употребляют все: богатые и бедные, эстонцы и русские, эстонскоговорящие и русскоговорящие, на прочих языках говорящие; граждане и неграждане. Существует лишь одна единственная защита: достойная работа Министерства Социальных дел.

То, что простые граждане замечают ошибки Министерства и что кажется, что Министерства вообще не существует - это позорное безобразие. Работники Министерства получают зарплату, чтобы честно выполнять свой долг и свою работу.
Если вдруг внезпано Министерство закроют, то граждане этого даже не заметят и в их жизни ничего не поменяется.

По причине Ваших упущений и невыполнения служебных обязанностей становится Эстония дикой и страшной страной.

Как честный гражданин, приглашаю Вас начать выполнять Ваши обязанности и заняться защитой здоровья населения, во-первых - опубликовать на сайте Фарамкологического Департамента правильную (честную) информацию о лекарственных препаратах продающихся в Эстонии; во-вторых - создать научную комиссию и лабораторию для проверки состава медицинский препаратов и для их исследования; в-третьих - запретить продажу в Эстонии всех опасных и/или недостаточно изученных лекарственных препаратов.

Жду также ответа на отправленные ранее письма.
С уважением,
Хельга Нукк

3 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

хорошая статья, побольше таких писать! Автору респект

Anonüümne ütles ...

хорошая статья, побольше таких писать! Автору респект

Anonüümne ütles ...

хорошая статья, побольше таких писать! Автору респект